Boekpresentatie 9 december 2023

Uitreiking eerste exemplaar van het Boek Buiten Verwachting

Auteur: René Hoebeke

Op 9 december 2023 is het nieuwe boek Buiten Verwachting gepresenteerd in de dorpskerk van Nieuw- en Sint Joosland. Al voor 15.00 uur stroomden de mensen de kerk binnen om een plekje te zoeken. Bij de aankomst kreeg men koffie of thee met een echte Zeeuwse bolus.

De presentatie begon iets later dan gepland door de vele bezoekers. Zelfs de kerkenraadsbanken waren bezet. Bij elkaar waren er 170 mensen in de kerk. Na het welkomstwoord van Wim Staat nam de auteur, René Hoebeke, het woord en gaf hij een uitleg over de totstandkoming van het boek. Ook stond hij stil bij de inhoud van het boek en wat er allemaal in de box zit. Hij liet een powerpointpresentatie zien met foto’s uit het verleden.

Na afloop hiervan werd door burgemeester mr. H. Bergmann van de gemeente Middelburg het eerste exemplaar uitgereikt aan dorpsbewoner Piet Reijnoudt.

Aansluitend zong Ina Hoebeke-Lemans een zelf gecomponeerd lied over het dorp Nieuw- en Sint Joosland waarbij het refrein door iedereen enthousiast werd meegezongen. Rond 16.00 uur werd het officiële gedeelte afgesloten.

Hierna was het tijd voor het inkijken en kopen van het boek Buiten Verwachting. Dat hebben velen gedaan en werd nog een tijd lang gepraat onder het genot van fris of een hapje. Het was een fijne en feestelijke middag waarbij velen het dikke boek konden bemachtigen. Het was ook een tijd voor ontmoeting. Voor sommigen was het een soort reünie om bekenden na zovele jaren weer te spreken.

De auteur heeft nog heel wat handtekeningen gezet in het boek Buiten Verwachting. De kerk sloot om 17.30 uur en gingen velen naar huis met een boek in de armen.

Het Nieuw- en Sint Joosland lied

Tekst en zang: Ina Hoebeke-Lemans

Download de tekst van het lied van
NIEUW- SINT JOOSLAND

Informatie

De foto’s geven een impressie hoe de feestelijke middag is verlopen.
Foto’s en films zijn gemaakt door Cor Bal
Foto van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek: v.l.n.r. Piet Reijnoudt,
burgemeester mr. H. Bergmann en René Hoebeke. Uiterst rechts staat Wim Staat
(ceremoniemeester).
Filmpje over de inhoud van het boek is gemaakt door Klaas van de Ketterij van Origin
Marketing te Vlissingen.

DSC02915-640w

Bron: René Hoebeke
Beeldmateriaal: Cor Bal