Landjepik en schoolstrijd in Nieuw- en Sint Joosland

Foto Boaz Timmermans van René Hoebeke Oudedorp Nieuw- en Sint Joosland

René Hoebeke brengt lijvig boekwerk uit over strijdlustig dorp

Landjepik door de grote buurgemeenten. Nieuw- en Sint Joosland is het vaker overkomen. ,,Het verzet van nu vindt zijn oorsprong in de dorpsopstand van 1969”, zegt René Hoebeke. In zijn nieuwe boek Buiten Verwachting brengt hij de dorpsgeschiedenis uitputtend in beeld.

René Hoebeke staat bij de buurtschap Oudedorp, waar Sint Joosland in 1631 is ontstaan. In 1644 ontstond iets verderop Nieuwland en beide dorpen zijn na 1800 samengevoegd tot Nieuw- en Sint Joosland. © Boaz Timmermans

René Hoebeke artikel PZC Nieuw- en Sint Joosland

Het is te lezen in het artikel in PZC Middelburg

Boekpresentatie 9 december 2023

Uitreiking eerste exemplaar van het Boek Buiten Verwachting

Auteur: René Hoebeke

Op 9 december 2023 is het nieuwe boek Buiten Verwachting gepresenteerd in de dorpskerk van Nieuw- en Sint Joosland. Al voor 15.00 uur stroomden de mensen de kerk binnen om een plekje te zoeken. Bij de aankomst kreeg men koffie of thee met een echte Zeeuwse bolus.

De presentatie begon iets later dan gepland door de vele bezoekers. Zelfs de kerkenraadsbanken waren bezet. Bij elkaar waren er 170 mensen in de kerk. Na het welkomstwoord van Wim Staat nam de auteur, René Hoebeke, het woord en gaf hij een uitleg over de totstandkoming van het boek. Ook stond hij stil bij de inhoud van het boek en wat er allemaal in de box zit. Hij liet een powerpointpresentatie zien met foto’s uit het verleden.

Na afloop hiervan werd door burgemeester mr. H. Bergmann van de gemeente Middelburg het eerste exemplaar uitgereikt aan dorpsbewoner Piet Reijnoudt.

Aansluitend zong Ina Hoebeke-Lemans een zelf gecomponeerd lied over het dorp Nieuw- en Sint Joosland waarbij het refrein door iedereen enthousiast werd meegezongen. Rond 16.00 uur werd het officiële gedeelte afgesloten.

Hierna was het tijd voor het inkijken en kopen van het boek Buiten Verwachting. Dat hebben velen gedaan en werd nog een tijd lang gepraat onder het genot van fris of een hapje. Het was een fijne en feestelijke middag waarbij velen het dikke boek konden bemachtigen. Het was ook een tijd voor ontmoeting. Voor sommigen was het een soort reünie om bekenden na zovele jaren weer te spreken.

De auteur heeft nog heel wat handtekeningen gezet in het boek Buiten Verwachting. De kerk sloot om 17.30 uur en gingen velen naar huis met een boek in de armen.

Het Nieuw- en Sint Joosland lied

Tekst en zang: Ina Hoebeke-Lemans

Download de tekst van het lied van
NIEUW- SINT JOOSLAND

Informatie

De foto’s geven een impressie hoe de feestelijke middag is verlopen.
Foto’s en films zijn gemaakt door Cor Bal
Foto van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek: v.l.n.r. Piet Reijnoudt,
burgemeester mr. H. Bergmann en René Hoebeke. Uiterst rechts staat Wim Staat
(ceremoniemeester).
Filmpje over de inhoud van het boek is gemaakt door Klaas van de Ketterij van Origin
Marketing te Vlissingen.

Boekpresentatie boek Buiten Verwachting

Dorpskerk Nieuw-en Sint Joosland

Op 9 december 2023 staat de boekpresentatie gepland in de dorpskerk van Nieuw- en Sint Joosland. Het adres is Kerkplein 2, 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland. Vanaf 15.00 uur bent u welkom in de kerk. De toegang is vrij. U wordt een kopje koffie, thee of fris aangeboden met wat lekkers.

Parkeren is mogelijk voor de ingang van het dorp op het terrein rondom De Roode Leeuw. Vandaar uit loopt u het dorp in naar beneden en loopt u de tweede straat links in, waar u dan de kerk ziet.

Uitreiking eerste exemplaar en de auteur ontmoeten

Na een korte toespraak van de auteur zullen enkele andere sprekers het woord voeren. Hierna zal het eerste exemplaar van Buiten Verwachting worden uitgereikt. Er is voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en de auteur te spreken. Hij zal desgewenst het nieuwe boek van een handtekening voorzien.

U heeft tevens de gelegenheid het boek in te zien en te kopen. De kosten zijn € 65. U krijgt dan een box waarin zitten: een gebonden boek van 910 pagina’s dik, een bijlagenboek en vijf topografische kaarten. Gereserveerde boeken kunnen die dag worden opgehaald en contant worden afgerekend. Betaling via een QR- code is ook mogelijk. Het boek ophalen kan later bij de auteur aan huis. Hier kunt u eveneens boeken kopen en afhalen.

De bijeenkomst sluit om uiterlijk 18.00 uur.

Er zijn al veel inschrijvingen geplaatst en het kan nog net!

U kunt nog steeds inschrijven op de pagina Boeken van deze website (www.historienieuwland.nl), wees op tijd, want er zijn al veel inschrijvingen geplaatst.

Lay-out en verkoopprijs boek Buiten Verwachting

René Hoebeke Historie Nieuw- en Sint Joosland boek Buiten Verwachting

Start van de lay-out voor het boek Buiten Verwachting

Op 11 mei 2023 heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb opdracht gegeven aan Origin Marketing te Vlissingen om te beginnen met de lay-out van het boek. Als alles volgens plan verloopt, zou het boek op 1 december 2023 uitgegeven kunnen worden.

Niet alleen een boek, maar een box met twee boeken en kaarten

Ik heb ervoor gekozen om een “box” van stevig materiaal te laten maken waarin drie dingen zitten:

1) het hardcover (gebonden) boek met de dorpsgeschiedenis “Buiten Verwachting” bestaande uit circa 850 pagina’s en ongeveer 850 foto’s en kaartjes;

2) een softcover (slappe kaft) boek met 15 bijlagen (algemene index, personenindex en overzichten) van ongeveer 150 pagina’s;

3) vier grote losse topografische kaarten van de omgeving van Nieuw- en Sint Joosland en een grote kaart van de begraafplaatsen in Nieuw- en Sint Joosland.

Compleet naslagwerk over Nieuw- en Sint Joosland

De box zorgt ervoor dat u de boeken en kaarten netjes en stofvrij bij elkaar kunt bewaren, zodat u lang plezier heeft van het naslagwerk over Nieuw- en Sint Joosland.

Dankzij sponsoren uit het bedrijfsleven, verenigingen, fondsen en particulieren is het mogelijk de verkoopprijs redelijk te houden, namelijk € 65.

U kunt zich inschrijven om het boek te bestellen via mijn website, wees op tijd.

Wilt u uw bedrijf ook laten opvallen door de uitgave van het boek te sponseren?
Neem contact op met René Hoebeke.

Sponsors en kopers hebben uitgave boek mogelijk gemaakt

René Hoebeke

Historisch naslagwerk zonder commercieel doel

Laatst bijgewerkt 24-4-24

Het uitgeven van het historisch naslagwerk ‘Buiten Verwachting’ was een kostbare zaak. Dankzij sponsoren heb ik het boek uit kunnen brengen tegen een redelijke verkoopprijs.

Daarom ben ik de sponsoren zeer dankbaar dat zij de realisatie van mijn boek -dat geen commercieel doel had- hebben ondersteund. En natuurlijk niet te vergeten alle kopers bedankt die een boek hebben gekocht.

Daarom wil ik nogmaals iedereen danken voor hun (financiële) steun bij het maken van dit naslagwerk!

Manuscript ‘Buiten Verwachting’ bijna voltooid

Molen Buiten Verwachting Nieuw- en Sint Joosland Zeeland

4 jaar werk aan het boek Buiten Verwachting

Na een periode van vier jaar nadert het manuscript Buiten Verwachting zijn voltooiing.

Het boek zal ongeveer 850 bladzijden (formaat A-4) omvatten.

Begin 2023 hoop ik de tekst af te ronden en zal een redacteur de tekst gaan corrigeren. De eerste offertes zijn binnen. De drukkosten zijn fors dus ik ga op zoek naar sponsoren.

Het is daarom nog niet mogelijk een kostprijs te noemen. Een datum van publicatie is nog onduidelijk, omdat er nog veel werk moet worden verzet.