Informatiefolder Buiten Verwachting

In het begin van de 17e eeuw bestond het gebied tussen Middelburg op het eiland Walcheren en de eilanden van Zuid-Beveland hoofdzakelijk uit water, zandplaten en slikken. De eigenaren besloten dit gebied in te polderen, zodat nieuw land kon ontstaan.

In de eerst aangelegde Oud Sint Jooslandpolder ontstond in 1631 het buurtschap Sint Joosland of Oude Dorp. In 1644 volgde de aanleg van de Middelburgsche Polder. In deze tweede polder werd het kerkdorp Nieuwland gesticht. In de eeuwen daarna volgden nog meer nieuwe polders en werd Walcheren door land en wegen met Zuid-Beveland verbonden.

Het dorp Nieuw- en Sint Joosland, vroeger Nieuwland genoemd, is inmiddels uitgegroeid tot een kleine gemeenschap van circa 1300 inwoners. Het Oude Dorp telt circa 40 inwoners. Beide leefgemeenschappen zijn vanaf 1 juli 1966 onderdeel van de gemeente Middelburg.

In 1896 verscheen het boek ‘Geschiedenis en plaatsbeschrijving van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland’. Dit boek werd geschreven door A. Walraven en F.P. Polderdijk en beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland tot eind 19e eeuw. Een meer recente uitgave was het boekje van Piet Dellebeke ‘De geschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland en directe omgeving’ in 1994 waarin vooral de historie van de polders centraal stond.

Een allesomvattend lokaal geschiedenisboek van Nieuw- en Sint Joosland vanaf het ontstaan tot heden ontbreekt nog steeds. Daarom ben ik eind 2018 begonnen om een nieuw boek te schrijven. De titel van het boek in wording is ‘Buiten Verwachting’ en is genoemd naar de molen in het dorp.

In dit boek heb ik de lokale historie van Nieuw- en Sint Joosland en Oude Dorp uitgebreid beschreven van 1631 tot 2022.

Na inleidende hoofdstukken over de geschiedenis van Nederland en de provincie Zeeland, volgt de ontstaansgeschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland. Daarna worden de landbouw en de boerderijen beschreven, gevolgd door het dorpsleven: de winkeliers en ondernemers, de kerk, het onderwijs, de volksgezondheid, de veiligheid en criminaliteit, de verenigingen en organisaties en tot slot vertel ik over verschillende Nieuwlanders met een bijzonder verhaal.

Het boek is 912 pagina’s dik. Het boek is rijk geïllustreerd, bevat ruim 900 foto’s en verschillende geografische kaartjes.

Enkele grote topografische kaarten zijn los bijgevoegd. Het boek geeft een unieke inkijk in een Zeeuwse dorpsgeschiedenis.

Auteur: René Hoebeke, Nieuw- en Sint Joosland

Molen Binnendijk Nieuw- en Sint Joosland Zeeland

Download de eerste pagina van hoofdstuk 6

Godsdienst, kerk en voorgangers

Uw exemplaar van het boek Buiten Verwachting

Zie hoe u het boek kunt bestellen